De Salestrainer

+31 (0)6 46 88 83 74 hans.hes@desalestrainer.com

Menu

Levensechte simulaties

Huur mij in als trainingsacteur of als mystery guest

Een trainingsacteur (ook wel rollenspelacteur genoemd) is een acteur die zich heeft gespecialiseerd in het spelen van rollenspellen (ofwel simulaties) binnen trainingen. Verder kan een trainingsacteur mee aan assessments werken of vormt hij als mystery-guest een onderdeel van een onderzoek.

Acteren binnen trainingen is een specialisme. De acteur gebruikt alle gangbare acteertechnieken en zet deze in om een educatief doel te bereiken. Veelal speelt een trainingsacteur vanuit improvisatie. Kenmerkend aan het werk van een trainingsacteur is dat hij reageert op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist. De rol van de acteur staat dus niet vast. Zijn emoties, gedachten, handelingen en belevingen worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist. Dit alles volgens de communicatieve principes ‘actie-reactie’, ‘oorzaak-gevolg’, ‘zenden-ontvangen’. Naast het spelen van een personage, geeft de trainingsacteur ook feedback aan de cursist. Deze feedback wordt zowel tijdens het spel als ná een rollenspel (simulatie) gegeven.

(Bron: Wikipedia)

 
20140821_140754
20140821_140904
20140821_140708
20140821_140951
desalestrainer-logo